ENSENYAMENTS DE MÚSICA I DE DANSA – CURS 2019 / 2020

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020.
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/18/pdf/2019_4044.pdf

Més informació:
http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-de-musica-y-danza

Anuncios
Publicado en ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA -PREINSCRIPCIONES 019 / 020

Información recibida de la Universidad Católica de Valencia- San Vicente Mártir :

“Se acerca el final de curso, el motivo de mi correo es hacer un recordatorio de fechas a tener en cuenta con carácter inmediato, tanto de las becas propias que ofrece la UCV para alumnos de nuevo ingreso, como la fecha del proceso de admisión de medicina, ya que pueden ser de tu utilidad por si tuvieras en el centro alumnos interesados en estudiar en la UCV o incluso que ya hayan formalizado la reserva de plaza.

ü Acceso; PAU aprobada y por orden de reserva hasta agotar plazas, (abierta desde marzo la reserva de plaza)

ü Medicina; proceso de admisión propio, abierto desde marzo a través de la página Web, plazo máximo hasta el 17 de mayo fecha tope para darse de alta. La inscripción en el proceso de admisión es gratuita.

ü Beca de Excelencia; Esta beca cubre el 100% del curso académico, la beca será renovada de forma automática si el beneficiario mantiene una nota mínima de 8 en el expediente de Grado, únicamente se tienen en cuenta criterios académicos. Hay una por titulación y la pueden solicitar los alumnos que tengan de media de bachiller o de ciclo formativo un 8 sobre 10.

§ Plazos solicitud: del 15 al 31 de mayo, en las oficinas de Nuevos Alumnos.

§ Plazos resolución: (se resolverá la segunda semana de junio y la de medicina a finales de junio una vez comunicados los admitidos)

ü Beca de Promoción para alumnos de 1º de grado; Estas becas serán de 1500 euros a descontar en las cuotas mensuales del curso matriculado.

§ Se solicitarán en la intranet (Intranet/Departamentos/secretaria) (entrando en Web de la UCV)

§ Plazos solicitud: Desde el 16 de abril al 10 de junio.

§ Plazos resolución: 14 de junio

Quedo a tu disposición para cualquier aclaración “.

Atentamente,

Nuevos Alumnos / Promoción

Universidad Católica de Valencia

Pl. Almoina, 3

46001 – Valencia

Tel.: 96.363.74.12 – Extensión: 5828

Patricia Frígols

Publicado en UNIVERSITAT

ESCUELA ALTAVIANA. OFERTA EN FORMACIÓN PROFESIONAL. JORNADA PUERTAS ABIERTAS.

Información recibida de ALTAVIANA
https://www.altaviana.com/

La Jornada de Puertas Abiertas, será el 6 de Mayo 2019. Podéis inscribiros desde la web directamente. https://www.altaviana.com/jornada-de-puertas-abiertas-2/
Hemos puesto horario amplio (10:30 a 17:00) para que podáis elegir el horario que más os convenga.

Oferta Formativa que tenemos en Altaviana:
GRADOS FP. https://www.altaviana.com/oferta-educativa__trashed/grados-fp/
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
https://www.altaviana.com/oferta-a-empresas/certificados-de-profesionalidad/

Publicado en FORMACIÓ PROFESSIONAL

LISTADO DEPORTISTAS DE ÉLITE 2019 – BENEFICIOS ACADÉMICOS

RESOLUCIÓN de 9 de abril 2019, de la Secretaria Auto-nómica de Cultura y Deporte, por la que se elabora la lista de deportistas de élite de la Comunitat Valenciana del año 2019, correspondiente a resultados deportivos del año 2018.
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/15/pdf/2019_3756.pdf

Beneficios asociados a ostentar dicho mérito podrás encontrarlos en:
http://www.ceice.gva.es/va/web/deporte/deporte-de-elite

Publicado en BECAS, PREMIOS Y GENERAL VIDA DE ESTUDIANTE, ENSENYAMENTS ESPORTIUS, ESO-GRADUAT-BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL, UNIVERSITAT

SUBVENCIONS PER A LES ALUMNES QUE HAN CURSAT DETERMINATS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DURANT EL CURS 2018/2019 (II)

Ací tens una convocatòria la informació de la qual et pot interessar per a plantejar-te determinades eleccions formatives i reflexionar sobre la teua vocació professional.

RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions a fi de fomentar l’accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte.
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/15/pdf/2019_3784.pdf

Pren atenció als plans d’estudis i eixides laborals de les titulacions objecte de la convocatòria que tens a continuació del link:
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1

Pàgines 1 i 2 de la Resolució:

a) Electricitat i Electrònica– Títol Professional Bàsic en Electricitat i Electrònica– Títol Professional Bàsic en Instal·lacions Electrotècniques i Mecà-nica– Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions– Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques– Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial– Tècnic Superior en Electromedicina Clínica– Tècnic Superior en Manteniment Electrònic– Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics– Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

b) Energia i Aigua– Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica– Tècnic Superior en Energies Renovables

c) Fabricació Mecànica– Títol Professional Bàsic en Fabricació d’Elements Metàl·lics– Títol Professional Bàsic en Fabricació i Muntatge– Tècnic en Conformació per Modelatge de Metalls i Polímers– Tècnic en Joieria– Tècnic en Mecanització– Tècnic en Soldadura i Caldereria– Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques– Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica– Tècnic Superior en Òptica i Protètica Ocular– Tècnic Superior en Programació de la producció en Fabricació Mecànica– Tècnic Superior en Programació de la Producció en Modelatge de Metalls i Polímers

d) Instal·lació i Manteniment– Títol Professional Bàsic en Manteniment de Vivendes– Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor– Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització– Tècnic en Manteniment Electromecànic– Tècnic Superior en Desplegament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids– Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids– Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial– Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals

e) Transport i Manteniment de Vehicles– Títol Professional Bàsic en Manteniment d’Embarcacions Espor-tives i de Recreació– Títol Professional Bàsic en Manteniment de Vehicles– Tècnic en Carrosseria– Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera– Tècnic en Electromecànica de Maquinària– Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils– Tècnic Superior en Automoció

Més informació:
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/15/pdf/2019_3843.pdf

Publicado en BECAS, PREMIOS Y GENERAL VIDA DE ESTUDIANTE, FORMACIÓ PROFESSIONAL

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL A XEST

Informació rebuda del
Centre Integrat Públic de Formació Professional del Complex Educatiu de Cheste :

“Els Ensenyaments de Règim Especial són aquells ensenyaments no integrats en els nivells, etapes o cicles que constitueixen el règim general, que tenen validesa acadèmica en tot el territori nacional. Dins d’aquests es troben els Ensenyaments Esportius, que preparen l’alumnat per a l’activitat professional en relació a una modalitat o especialitat esportiva, i a la Comunitat Valenciana es troben regulats al Decret 132/2012, de 31 d’agost, del Consell (DOCV 3-9-2012) .
(DECRET 132/2012, de 31 d’agost, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances esportives de règim especial a la Comunitat Valenciana http://www.dogv.gva.es/datos/2012/09/03/pdf/2012_8220.pdf )

Aquests estudis són una alternativa més per a l’alumnat que acaba l’ESO o el Batxillerat, ja que estan estructurats en dos graus: mitjà i superior, de manera semblant als Cicles Formatius. Considerem que pot ser una alternativa professionalitzadora per a l’alumnat que volen fer cicles formatius relacionats amb l’activitat física i l’esport.

Al Centre Integrat Públic de Formació Professional del Complex Educatiu de Cheste es realitzen aquest tipus d’estudis des de fa més de deu anys, però des de fa quatre cursos, s’han implantat també en horari ordinari de matí”

Web del centre:
http://www.fpcheste.com/index.php/es/
Web del centre de residències del centre:
http://www.fpcheste.com/index.php/es/283-informacion-centro-de-residencias

Més informació sobre formació esportiva:

http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-deportivas

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1 FP esportiva “ordinària”

https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/category/ensenyaments-esportius/

Publicado en BECAS, PREMIOS Y GENERAL VIDA DE ESTUDIANTE, ENSENYAMENTS ESPORTIUS, FORMACIÓ PROFESSIONAL, TEMAS QUE AFECTAN A DIFERENTES CATEGORIAS A LA VEZ

PROVES D’ACCÉS 2019 -FORMACIÓ PROFESSIONAL DE RÈGIM ESPECIAL D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2019-2020, es dicten instruccions per a la seua realització i s’estableix el calendari i el procediment d’admissió i de matriculació de l’alumnat.

https://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/10/pdf/2019_3531.pdf

Més informació:

http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-de-artes-plasticas-y-diseno

https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/category/ensenyaments-artistics/

En la formació professional “ordinaria” també podràs trobar cicles formatius amb contingut astístic. El procediment d’accés a la FP ordinària és un poc diferent. Recorda els posts anteriors a aquests mateix bloc.
Oferta ordinària:
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1

Publicado en ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, FORMACIÓ PROFESSIONAL