Archivo de la categoría: ESO-GRADUAT-BATXILLERAT

CANVI DE MODALITAT DE BATXILLERAT

Consulta l’apartat 7.2.7 (pàg 57 del pdf) corresponent a la pàg 26 515 de les següents instruccions: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6849.pdf Pel que fa a les diferents modalitats de Batxillerat, pots trobar-les ací: https://www.dogv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf Articles 32 a 36. Anuncios

Publicado en ESO-GRADUAT-BATXILLERAT

LLISTA D’ESPORTISTES D’ELIT 2018

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2018, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s’elabora la Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de l’any 2018, corresponent a resultats esportius de l’any 2017. https://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/13/pdf/2018_3572.pdf Sobre els … Seguir leyendo

Publicado en ENSENYAMENTS ESPORTIUS, ESO-GRADUAT-BATXILLERAT, TEMAS QUE AFECTAN A DIFERENTES CATEGORIAS A LA VEZ, UNIVERSITAT

TÍTULO DE BACHILLERATO CON PRUEBA DIRECTA 2018 ( I I )

NOVEDAD PUBLICADA EN DOGV 13-4-18 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2018, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se convoca la prueba del curso académico 2017-2018 y se dictan las instrucciones que regulan el procedimiento administrativo … Seguir leyendo

Publicado en ESO-GRADUAT-BATXILLERAT

ADMISSIÓ ALUMNAT 2018/2019 PROVÍNCIA VALÈNCIA

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, del director territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s’estableixen el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en … Seguir leyendo

Publicado en ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, ESO-GRADUAT-BATXILLERAT, Sin categoría

BATXILLERAT: MATRÍCULA HONOR, PREMI EXTRAORDINARI, TAXES UNIVERSITAT 2018

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat durant el curs 2017-2018 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6849.pdf http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachilleratoSeguir leyendo

Publicado en BECAS, PREMIOS Y GENERAL VIDA DE ESTUDIANTE, ESO-GRADUAT-BATXILLERAT, UNIVERSITAT

PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE LA ESO 2018

Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. Texto completo: https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1196.pdf

Publicado en ESO-GRADUAT-BATXILLERAT

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ( I I )

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE): http://sepie.es/ Otros links relacionados: http://www.erasmusplus.gob.es/ https://europass.cedefop.europa.eu/es https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

Publicado en BECAS, PREMIOS Y GENERAL VIDA DE ESTUDIANTE, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, ENSENYAMENTS ESPORTIUS, ESO-GRADUAT-BATXILLERAT, ESTUDIAR O TRABAJAR FUERA DE ESPAÑA. VOLUNTARIADO., FORMACIÓ PROFESSIONAL, IDIOMES, MERCAT LABORAL, TEMAS QUE AFECTAN A DIFERENTES CATEGORIAS A LA VEZ, UNIVERSITAT