PROVES D’ACCÉS 2017 A ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2017, de la Direcció Gene-
ral de Formació Professional i Ensenyaments de Règim
Especial, per la qual es convoquen les proves d’accés als
cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ense-
nyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny per
al curs acadèmic 2017-2018, es dicten instruccions per
a realitzar-les i s’estableix el calendari i el procediment
d’admissió i de matriculació de l’alumnat.

Text de la Resolució:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/21/pdf/2017_3296.pdf

Més informació:

http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-de-artes-plasticas-y-diseno

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/e.-profesionales

https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/category/ensenyaments-artistics/

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-artisticas.html

Anuncios
Esta entrada fue publicada en ENSENYAMENTS ARTÍSTICS. Guarda el enlace permanente.