PAU-SELECTIVITAT / SELECTIVIDAD 2017 PREINSCRIPCIÓ-PREINSCRIPCIÓN 2017

INFORMACIÓ DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE VALÈNCIA SOBRE LES PAU I LA PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2017

La presentació de sol·licituds de reclamació o revisió s’efectuarà a la universitat on s’hagen realitzat les proves. El termini per a presentar aquestes reclamacions serà el 16, 17, 19 i 20 de juny 2017.
En el cas del nostre institut IES Ramon LLull:
https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-9064-pau-2017-es.html

Preinscripció
En el curs 2016-2017 només hi haurà una convocatòria que es resoldrà amb l’adjudicació de places el dia 14 de juliol de 2017. Per a això, els estudiants que vulguen obtindre plaça en el primer curs dels estudis universitaris oficials de grau, ompliran la seua sol·licitud de preinscripció a través de l’assistent telemàtic allotjat a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’adreça http://www.preinscripcion.gva.es

Tots els estudiants han de presentar la sol·licitud de preinscripció mitjançant l’assistent telemàtic. Aquells que l’hagen de presentar en paper, la formalitzaran també mitjançant l’assistent i, posteriorment, la presentaran en paper a la universitat corresponent.

Termini per a presentar la sol·licitud (de plaça universitària)

El termini per a presentar la sol·licitud serà del 12 de juny al 7 de juliol, ambdós inclosos, (acabarà a les 14.00 hores del dia 7), per als estudiants que hagen realitzat les PAU de 2017 de juny o de juliol, els estudiants exempts de les PAU de 2017 amb acreditació de la condició d’exempció, els estudiants amb accés per a majors de 25, 40 o 45 anys, els estudiants de cursos anteriors, els estudiants titulats, els estudiants de cicles formatius i els estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial Decret 412/2014
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf
(estudiants que es troben en possessió del títol de Batxillerat Europeu; estudiants que hagen obtingut el Diploma del Batxillerat Internacional i estudiants en possessió de títols procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea d’altres estats amb què s’hagen subscrit acords internacionals; estudiants en possessió de títols procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o els d’altres estats amb què s’hagen subscrit acords internacionals; i estudiants en possessió de títols realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguen membres de la Unió Europea amb els quals no s’hagen subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de Batxiller en règim de reciprocitat).

D’altra banda, el termini d’inscripció serà del 12 de juny al 10 de juliol, ambdós inclosos, (finalitza a les 14.00 hores del dia 10) per a aquells estudiants que accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial Decret 412/2014. No obstant això, les sol·licituds presentades entre l’11 i el 31 de juliol de 2017 pels estudiants pertanyents a aquests col·lectius, seran tingudes en consideració respectant-se els drets d’admissió d’aquests estudiants.

Encara que la convocatòria es resoldrà per a tots el dia 14 de juliol, tindran preferència els alumnes de cursos anteriors i els que aproven la convocatòria ordinària de les PAU de juny o estiguen exempts de les PAU de 2017 havent aprovat el batxillerat en la convocatòria ordinària, sobre els alumnes que l’aproven al juliol o estiguen exempts de les PAU de 2017 i hagen aprovat el batxillerat en la convocatòria extraordinària.

…….
Recorda que si obtens una plaça i després no et matricules, la perdràs.
Recorda també que els procediments i els terminis de sol·lictud dels que informa la Conselleria d’Educació de València corresponen només a les universitats públiques i privades adscrites de la Comunitat Valenciana. Hi no s’inclou les universitats i districtes d’altres comunitats de l’Estat ni les titulacions privades no adscrites a públiques de qualsevol lloc. Veuràs, per tant, que les dites titulacions i universitats no apareixen a l’assistent telemàtic i hauràs d’informar-te’n on corresponga.

…….

Cal recordar que les cinc universitats públiques utilitzen un únic sistema informàtic allotjat en els servidors de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Les dades es poden consultar en la web https://appweb.edu.gva.es/paseu/ a través del portal de l’alumne Paseu, mitjançant usuari i contrasenya que es proporciona a l’alumne en iniciar les proves.

El 97,67% dels estudiants de la Comunitat Valenciana que s’han presentat a la convocatòria de juny de les proves d’accés a la universitat han superat els exàmens. En total, dels 16.647 alumnes matriculats en la fase obligatòria, han resultat aptes 16.260 estudiants.

D’altra banda, s’han presentat només a la fase voluntària de les PAU un total de 2.144 estudiants, dels quals 1.194 estudiants procedeixen de cicles formatius i 950 de batxillerat. A més hi ha que tindre en compte que s’han presentat 905 estudiants que estaven exempts de les PAU de 2017, pels canvis normatius.

Per tant, la xifra global d’alumnes presentats a les PAU d’enguany (2017) és de 19.696 estudiants.

Pel que fa a la fase obligatòria, per universitats, a la Universitat d’Alacant es van matricular 2.693 alumnes, s’han presentat 2.685 i han aprovat 2.591; a la Universitat Jaume I, 1.988 matriculats, 1.983 presentats i 1.943 aprovats; a la Universitat Miguel Hernández d’Elx 2.958 inscrits, 2.941 presentats i 2.900 aptes; a la Universitat Politècnica de València 4.191 matriculats, 4.181 presentats i 4.082 aprovats; finalment, a la Universitat de València es van matricular 4.866 alumnes, se n’han presentat 4.857 i han aprovat 4.744 estudiants.

Quant als percentatges d’aprovats, per universitats les dades són les següents: Universitat Miguel Hernández 98,6% aptes; UJI 97,98% aptes; UPV 97,63 % aptes; Universitat de València 97,67% aptes i Universitat d’Alacant 96,49% aptes.

La nota mitjana obtinguda pels alumnes que han superat Fase Obligatoria de la PAU al juny ha sigut d’un 6,52. Per universitats, la nota mitjana ha sigut d’un 6,59 en el cas dels estudiants examinats per la UJI de Castelló; un 6,45 a la UV; un 6,74 a la UMH; un 6,35 a la UA i un 6,49 en el cas dels presentats a la UPV.

…….

Més informació:

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad

https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/?s=preinscripci%C3%B3n
https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/?s=preinscripci%C3%B3
https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/category/universitat/

Si gastes el camp Buscar d’aquest bloc, recorda repetir les recerques tant en castellà com en valencià per poder arreplegar totes les entrades d’un mateix contingut.

Anuncios
Esta entrada fue publicada en UNIVERSITAT. Guarda el enlace permanente.