PRUEBA LIBRE GRADUADO SECUNDARIA 2017- PROVA GRADUAT 18 ANYS ( I I )

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, de la Direcció
General de Política Educativa, por la que se convoca la
prueba del curso académico 2016-2017 y se dictan las
instrucciones que regulan el procedimiento administra-
tivo para la inscripción y gestión de la prueba para que
las personas mayores de dieciocho años puedan obtener
directamente el título de Graduado en Educación Secun-
daria en la Comunitat Valenciana.

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/07/pdf/2017_5037.pdf

L’enllaç telemàtic per a inscriure’s en la prova es va obrir abans de la publicació tant de l’Orde com de la Resolució:
http://www.ceice.gva.es/ca/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres

ORDRE 20/2017, de 29 de maig, de la Conselleria d’Edu-
cació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dic-
ten normes per a la regulació i l’organització de la prova
perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre
directament el títol de Graduat en Educació Secundària a
la Comunitat Valenciana.

Text de l’Ordre:
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/01/pdf/2017_4812.pdf

Els 18 mínim es poden complir fins el 31 desembre 2017

Escoles d’adults on prepara-se el Graduat en Secundària:
http://www.ceice.gva.es/ca/web/centros-docentes/educacion-personas-adultas
En el cas dels centres privats, telefonea’ls per conèixer si estan concertats o no.

No s’ha de confondre aquesta convocatòria amb l’Orde de 19 de novembre de 2009, donat que els requisits són diferents. Compara-les:

ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria
d’Educació, per la qual es regula la convocatòria anual
i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i les alumnes que no
l’hagen obtingut en finalitzar l’etapa.
http://www.dogv.gva.es/datos/2009/12/10/pdf/2009_13765.pdf

Anuncios
Esta entrada fue publicada en ESO-GRADUAT-BATXILLERAT, Sin categoría. Guarda el enlace permanente.