PAU SELECTIVIDAD 2017 SELECTIVITAT PREGUNTAS FRECUENTES PREGUNTES FREQÜENTS ( I I )

Entra aquí:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/163974722/PreguntesFreq%C3%BCentsPAU2017_versio02022017.pdf/74778670-8967-46c5-8656-9415e169b478

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pau

Informació en premsa:
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/06/05/selectividad-valencia-debes/1576354.html
Compara la informació amb els links oficials anteriors.
Pren atenció a aquest detall:
“Para que la calificación de una asignatura pondere y sirva para aumentar la calificación en la admisión, deberá ser igual o superior a 5, tanto si es de la fase voluntaria como si es la troncal general de modalidad de Bachillerato de la fase obligatoria”.
Aquesta condició es refereix només a les assignatures que ponderen. Has de recordar que la de modalitat de la fase obligatòria pondera en la fase voluntària sense haver de fer cap examen més.

Anuncios
Esta entrada fue publicada en UNIVERSITAT. Guarda el enlace permanente.