PAU – SELECTIVITAT 2017 – MÉS INFORMACIÓ

INFORMACIÓ REBUDA A DATA 11-5-2017:

Per part del Coordinador de les PAU a la Comunitat Valenciana:

“Ja estan en el web de PAU de la Conselleria els següents documents:

a) Informació sobre la matrícula en les PAU de 2017.

b) Document actualitzat de les preguntes freqüents sobre l’accés i l’admissió de 2017. S’han fet uns mínims canvis per actualitzar els continguts en algunes de les preguntes. Els canvis apareixen en color blau.

c) Document per a certificar l’exempció de les PAU de 2017 als estudiants que ho sol.liciten i estiguen en condicions d’obtindre aquesta exempció.

d) Document de sancions per copiar els exàmens de les PAU i sobre la no utilització de rellotges (aquest document és el mateix que el del curs passat).

e) Documents sobre l’ús de calculadores (aquests documents també són els mateixos que els del curs passat).

f) Document amb els acords de la Comissió Gestora en relació a l’accés i l’admissió que s’aplicaran el curs vinent, 2017-2018.

El web és:

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau

De moment encara no està actualitzada la informació sobre la Preinscripció Universitària perquè estem pendents que es publiquen al BOE els terminis definitius del procés de Preinscripció per part de la Conferència General de Política Universitària. Només es publiquen aquestes dates al BOE us informaré de tot el que fa referència a la preinscripció universitària, que començarà, previsiblement, del 10 al 15 de juny.”
http://www.ceice.gva.es/web/universidad/preinscripcion

Informació complementària facilitada pel Servei d’Alumnat de la Universitat Politècnica de València:

“D’acord amb l’establit en el Decret 97/2016 de 4 d’agost (DOCV 17.08.2016), l’import d’inscripció per a les proves d’Accés és de 78.20 euros . Sobre aquest import procedeixen efectuar exclusivament les següents exempcions,conforme determina l’article 148 del Decret Legislatiu 1/2005 de 25 de febrer del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat:

Beneficiaris de Família Nombrosa de categoria general o especial. General: 39.10 euros. Especial: Exempció total.
Beneficiaris de Família Monoparental de categoria general o especial. General: 39.10 euros. Especial: Exempció total.
Afectats per una discapacitat igual o superior al 33 %. Exempció total.
Alumnat amb Matrícula d’Honor o amb Premi Extraordinari en 2n Batxillerat.Exempció total.
Alumnat víctima del terrorisme. Exempció total.
Alumnat víctima de violència de gènere. Exempció total.
L’alumnat exempt per alguna de les causes abans indicades haurà d’acreditar documentalment la mateixa.

Els títols de Família Nombrosa i Família Monoparental hauran d’estar vigents en la data de matrícula de les proves

L’alumnat ha de concórrer a les Proves aportant DNI, NIE o Passaport.

L’alumnat que només es presente a la Fase voluntària en els tribunals de la Universitat Politècnica de València haurà de presentar-se al seu tribunal a les 12 h del matí del primer dia de les PAU”

Més informació:

Si et presentes a la PAU en tribunals diferents als de la UPV (Universitat Politècnica de València), la “informació complementària” hauràs de confirmar-la en el teu centre escolar.

Aclariment de dubtes en telèfons que podràs consultar en el departament d’orientació del teu centre de batxillerat.

La convocatòria de Premis extraordinaris de batxillerat es consulta ací:
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios

Sobre matrícula d’honor en batxillerat, consulta l’article 11 en:
http://www.dogv.gva.es/datos/2008/12/15/pdf/2008_14480.pdf
“Als alumnes i les alumnes que hagen superat totes les matèries
de batxillerat i hagen obtingut en el segon curs una nota mitjana igual o superior a 9 punts, se’ls podrà consignar, per mitjà de la diligència oportuna, la menció de «Matrícula d’Honor», amb l’expressió « MH», en l’acta final ordinària, l’expedient acadèmic de l’alumne i l’historial acadèmic del batxillerat. Es podrà concedir una matrícula d’honor per cada 20 alumnes o fracció del total d’estudiants del curs.”

A més de les exempcions en pagar la matrícula en les PAU, per tenir en 2n batxillerat Matrícula d’honor o Premi extraordinari és possible que tingues també exempcions econòmiques, beques especials, ajudes, etc… en la universitat on vulgues estudiar. Consulta amb la teua universitat on et matricules finalment.
Si obtens Premi extraordinari, pots presentar-te després al Premi Nacional.
No cal tenir Matrícula d’honor en 2n batxillerat per poder presentar-se a les proves per a Premi extraordinari.

Sobre els certificats de família nombrosa:
http://www.inclusio.gva.es/web/igualdad-diversidad/solicitud-de-titulo
http://www.lasprovincias.es/comunitat/201701/26/familias-numerosas-pierden-ayudas-20170126003000.html

A través de la Categoria Universitat a aquest bloc, pots accedir a altres posts sobre l’accés a la universitat publicats últimament.

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Sin categoría, UNIVERSITAT. Guarda el enlace permanente.