CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS A FP 2016 ( I I )

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/25/pdf/2016_3721.pdf

Segon. Condicions d’accés
Tota aquella persona que no reunisca els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu, podrà concórrer a les proves d’accés sempre que complisca les condicions següents:
– Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d’edat o complir-los durant
l’any 2016.
– Proves de grau superior: tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2016. Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de Tècnic de Formació Professional es podran presentar a les pro-
ves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, i es tindrà en compte el resultat de la prova únicament als efectes d’admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

Quart. Calendari
Tant la inscripció i la publicació de les llistes d’admesos, com la realització de les proves d’accés als cicles formatius i els diferents terminis d’entrega de justificants o de reclamacions es realitzaran segons el calendari recollit en l’annex I d’aquesta resolució.
Les proves per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior
es realitzaran els dies 20 i 21 de juny.

A banda de llegir bé la Resolució, pots ajudar-te de:
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional
Assegura’t de que les dates estiguen actualitzades de 2016

EL TERMINI PER A APUNTAR-SE A LES PROVES (INSCRIPCIÓ) ACABA EL DIMECRES 1 DE JUNY 2016

CORRECCIÓ D’ERRADES PUBLICADA:
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/27/pdf/2016_3825.pdf

Anuncios
Esta entrada fue publicada en FORMACIÓ PROFESSIONAL. Guarda el enlace permanente.