MÉS LEGISLACIÓ SOBRE LA FPB A LA COMUNITAT VALENCIANA (II)

ORDE 73/2014, de 26 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/29/pdf/2014_7890.pdf
Recorda que no s’ha de confondre aquests 3 itineraris diferents:

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Corrección de errores:

Publicada la Orden 73/2014, de 26 de agosto, de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan los programas formativos de cualificación básica en la Comunitat Valenciana (DOCV 7349, 29.08.2014), y advertido un error en el artículo 17, apartado 1.2.d, se procede a su corrección:
Donde dice:
«
d
) En los programas regulados en el artículo 14 de la presente
orden»;
Debe decir:
«
d
) En los programas regulados en el artículo 15 de la presente
orden».
Valencia, 11 de septiembre de 2014.– La consellera de Educación,
Cultura y Deporte: María José Catalá Verdet

Anuncios
Esta entrada fue publicada en FORMACIÓ PROFESSIONAL. Guarda el enlace permanente.