EXÀMENS EOI COMUNITAT VALENCIANA 2014

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció
General de Formació Professional i Ensenyances de
Règim Especial, per la qual s’establix el calendari i el
procés d’inscripció i matriculació per a la realització de
la prova de certificació dels nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent al curs acadèmic 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/27/pdf/2014_631.pdf

http://www.cece.gva.es/ocd/sedev/val/idiomas.htm
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_eoi.asp
Recorda que pots examinar-te en altres Comunitats autònomes de l’Estat amb la mateixa validesa oficial. De vegades trobarás altres dates i més d’una convocatòria anual : gestionar bé els diferents calendaris pot servir-te per incrementar les possibilitats d’obtenir el títol que necessites durant aquest 2014.
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanza-idiomas.html

Anuncios
Esta entrada fue publicada en IDIOMES. Guarda el enlace permanente.