PROVES EXTRAORDINÀRIES PER A TÍTOL DE GRADUAT I TÍTOL DE BATXILLER

PER A TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i les alumnes que no l’hagen obtingut en finalitzar l’etapa.

http://www.docv.gva.es/datos/2009/12/10/pdf/2009_13765.pdf

No s’ha de confondre aquesta PROVA EXTRAORDINÀRIA amb les proves anuals lliures de Graduat. Pren atenció al calendari actualitzat per a cada any. Instruccions anteriors:
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1638

PER A TÍTOL DE BATXILLER (NOVETAT!!!)

ORDE 1/2012, de 4 de gener, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/16/pdf/2012_328.pdf

Regulació any 2012:
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/26/pdf/2012_630.pdf

Anuncios
Esta entrada fue publicada en ESO-GRADUAT-BATXILLERAT, UNIVERSITAT. Guarda el enlace permanente.