PROVES D’ACCÉS A ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY I DE CERÀMICA

SÓN ESTUDIS DE CARÀCTER UNIVERSITARI.
NOTÍCIES ANTERIORS RELACIONADES AMB ELS ESTUDIS ARTÍSTICS: VEURE POSTS DE 27 FEBRER I 26 DE MAIG DE 2009 EN AQUEST MATEIX BLOG.
 
AMBDUES CONVOCATÒRIES ES BASEN EN LES NORMATIVES PRÈVIES SEGÜENTS:
 
 

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2009, de la Direcció

General d’Universitat i Estudis Superiors que modifica,

per al curs 2009/2010, la Resolució de 10 de juny de 2003

(DOGV núm. 4532 de 27 de juny de 2003) per la qual es

dicten instruccions sobre el procediment i els requisits

acadèmics exigits per a concórrer a les proves d’accés a

les ensenyances superiors de Disseny de la nova ordenació

del sistema educatiu i el procediment de realització de

la mateixa a partir de l’any 2003/2004.

 

ENTRA EN:  https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/06/17/pdf/2009_6980.pdf

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2009, de la Direcció

General d’Universitat i Estudis Superiors que modifica,

per al curs 2009/2010, la Resolució de 10 de juny de 2003

(DOGV núm. 4532 de 27 de juny de 2003) per la qual es

dicten instruccions sobre el procediment i els requisits

acadèmics exigits per a concórrer a les proves d’accés a

les ensenyances superiors de Ceràmica de la ordenació

del sistema educatiu i el procediment de realització de la

mateixa a partir de l’any 2003/2004

 

 

Anuncios
Esta entrada fue publicada en ENSENYAMENTS ARTÍSTICS. Guarda el enlace permanente.