CAMPS DE TREBALL JUVENIL PER L’IVAJ

Instituto Valenciano de la Juventud

RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2009, del director general

de l’Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoca

la campanya de camps de treball voluntari juvenil per

a l’any 2009. [2009/936]

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2009, del director general

del Institut Valencià de la Joventut, por la que se convoca

la campaña de campos de trabajo voluntario juvenil para

 

7.1. Les persones interessades a participar en els camps de treball

voluntari juvenil hauran de fer una preinscripció, personalment o per

telèfon, a les seus de l’IVAJ de València, a les unitats territorials de

l’IVAJ d’Alacant i de Castelló, o als espais joves.

També podran fer-se preinscripcions omplint el formulari publicat

en el web de l’IVAJ, en l’adreça següent:

http://www.ivaj.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/

7.2. La preinscripció es podrà fer des de l’endemà de la publicació

de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

fins a les catorze hores del dia 31 de març de 2009.

7.3. Per a fer la preinscripció, les persones interessades hauran de

facilitar les dades següents: nom i cognoms, el número del DNI o d’un

document equivalent i telèfon/s de contacte.

7.4. Cada persona interessada podrà fer una sola preinscripció, en

la qual podrà fer la reserva per a 3 persones com a màxim, i haurà

d’indicar, a més de les seues dades, el nom i els cognoms de les altres

dues persones sol·licitants, si s’escau, a l’efecte de formalització de la

inscripció, d’acord amb la base 8.3.

 

Cinquena. Participants

5.1. Podran sol·licitar plaça en camps de treball els jóvens residents

a la Comunitat Valenciana que, en iniciar l’activitat corresponent,

complisquen els requisits que marque el camp de treball que

trien.

5.2. Als camps de treball organitzats a la Comunitat Valenciana

els jóvens participants hauran de tindre 18 anys complits i no superar

l’edat assenyalada en cada camp de treball al començament de l’activitat.

5.3. Als camps de treball organitzats en altres comunitats autònomes

i pel SVI, les edats de participació seran les que fixe la comunitat

autònoma o l’entitat organitzadora de cada camp.

 

AMPLIA LA INFORMACIÓ EN EL DOCV DE DIMECRES 4 DE FEBRER 2009  http://www.docv.es  (CLIC A LA DATA DEL CALENDARI CORRESPONENT A L’ESQUERRA) O A L’IVAJ    http://www.ivaj.es

AQUESTA EXPERIÈNCIA POT SERVIR-TE PER A CURRICULUM PROFESSIONAL I LABORAL

Anuncios
Esta entrada fue publicada en EMOCIONALITAT I SALUT. Guarda el enlace permanente.